Παρουσία Δημάρχου σε Μουσική Εκδήλωση του Κοινωνικού Προγράμματος Στο Δρόμο (Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημ. Κέντρο Στροβόλου),«Rock It Up Alive», 28/06/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Ο Δήμαρχος παρευρέθηκε σε Μουσική Εκδήλωση του Κοινωνικού Προγράμματος Στο Δρόμο (Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημ. Κέντρο Στροβόλου),«Rock It Up Alive», την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 και ώρα: 7:00μ.μ. – 10:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Κοιν. Πρόγραμμα στο Δρόμο και το Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας “ΠΕΡΣΕΑΣ” των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών, 26ης Ιουνίου. Χαιρετισμός Δημάρχου εδώ.