Παρουσία Δημάρχου στα Αποκαλυπτήρια για την Ονοματοδοσία της Οδού Νίκου Ιερείδη, 20/5/2016 στο Στρόβολο

Ο Δήμαρχος παρέστηκε στα αποκαλυπτήρια της Ονοματοδότησης οδού «Νίκου Ιερείδη» στο Στρόβολο, την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. στο Στρόβολο. Χαιρετισμός Δημάρχου εδώ.