Συμμετοχή κ. Δημάρχου σε διεθνές εργαστήρι με θέμα «Επιχειρηματικά Μοντέλα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Πόλεις»

Συμμετοχή κ. Δημάρχου σε διεθνές εργαστήρι με θέμα «Επιχειρηματικά Μοντέλα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Πόλεις» , Abu Dhabi.