Πλήρωση Κενών Θέσεων στον Δήμο Στροβόλου

Α5:(2η βαθμίδα) €16826, 17455, 18168, 19139, 20110, 21081, 22052, 23023, 23994, 24965, 25936, 26907
Α7: €22648, 23780, 24912, 26044, 27176,  28308,  29440, 30572, 31704, 32836, 33968                   Συνδυασμένες Κλίμακες
Α8(ι) €24500, 25697, 26894, 28091, 29288, 30485, 31682, 32879, 34076, 35273, 36470, 37667, 38864

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο πάνω κενών θέσεων πρώτου διορισμού.

Λεπτομέρειες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερ. 11/9/2020.

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, στο Δημαρχείο Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, Στρόβολος, ή/και στο τηλέφωνο 22470470 (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών)  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:30.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.