Πιλοτικό Πρόγραμμα Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας-Εργαστήρι για τους κατοίκους των οδών Φειδίου, Στέλιου Μαυρομμάτη και Αντρέα Ζάκου στον Δήμο Στροβόλου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑ ΖΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 17:00-19:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Αναγνωρίζοντας ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των ρύπων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος Στροβόλου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων και της δέσμευσης που έχει αναλάβει για την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα, ξεκίνησε πρόσφατα μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Γειτονιάς Αειφόρου Κινητικότητας».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας «αειφόρου γειτονιάς», στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκονται οι βιώσιμες μεταφορές και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.  Η «Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας» χαρακτηρίζεται από το αυξημένο ποσοστό πεζοδρομήσεων και φυτεύσεων, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της μετακίνησης των πεζών και των ποδηλάτων – αυξάνοντας παράλληλα την προσβασιμότητα από όλους χωρίς εξαιρέσεις – και τον περιορισμό (όχι αποκλεισμό) της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.

Τον περασμένο Απρίλιο, κοινοποιήθηκε προς τους Δημότες ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνηθεί το ενδιαφέρον τους να αναπτυχθούν τέτοιες γειτονιές στην επικράτειά του. Δημότες αλλά και οργανωμένα σύνολα που επιθυμούσαν να δουν τη γειτονιά τους να μετατρέπεται σε «γειτονιά αειφόρου κινητικότητας», συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.  Οι απαντήσεις και τα δεδομένα που λήφθηκαν, αξιολογήθηκαν με την τεχνική υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.

Η περιοχή που επιλέγηκε για την πιλοτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας είναι εκείνη μεταξύ των οδών Φειδίου, Στέλιου Μαυρομμάτη και Αντρέα Ζάκου. Στόχος είναι να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να προωθηθεί η ασφαλής και αειφόρος κινητικότητα στους δρόμους και να βελτιωθεί η εικόνα της γειτονιάς.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, προσκαλείστε την  Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με 19:00.