Πλήρωση Κενών Θέσεων στον Δήμο Στροβόλου

 

  • ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Α15)
  • ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Α14)

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο πάνω κενών θέσεων πρώτου διορισμού.

Λεπτομέρειες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθούν στην επόμενη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας  της Δημοκρατίας.

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Στροβόλου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών),  Λεωφ Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος, ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.

Σχετική διευκρινιστική δημοσίευση εδώ.