«Πρότυπη Πράσινη Γειτονιά στον Στρόβολο»

Ενεργοποιώντας το κύτταρο της γειτονιάς και σε άμεση επαφή με ενεργούς δημότες της περιοχής Universal Στροβόλου, o Δήμος Στροβόλου και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος ξεκίνησαν το Σάββατο 13 Οκτωβρίου μία όμορφη πρωτοβουλία! Την δημιουργία της “πρώτης πράσινης γειτονιάς” στον τόπο μας.

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι η δημιουργία μιας πρότυπης πράσινης γειτονιάς με την εθελοντική συμμετοχή κάτοικων και επιχειρήσεων στην οποία, μέσω της αναβάθμισης των υποδομών, των υπηρεσιών, της παροχής κινήτρων και της εκπαίδευσης, θα επιτευχθούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι στόχοι:

  1. Μείωση παραγωγής αποβλήτων μέσω της πράσινης κατανάλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
  2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο γειτονιάς (οδικός φωτισμός, φωτισμός πάρκων κλπ) και νοικοκυριών.
  3. Μείωση της κατανάλωσης νερού.
  4. Διαμόρφωση και λειτουργία των πάρκων ως χώρων συνάθροισης των κατοίκων της γειτονιάς , άσκησης και αναψυχής (πυρήνας της γειτονιάς).
  5. Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
  6. Ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων.
  7. Οργάνωση δράσεων οικολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα από την γειτονιά για την γειτονιά.
  8. Δημιουργία κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο της γειτονιάς έγινε ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και επεξηγήθηκε η φιλοσοφία καθώς και ο τρόπος υλοποίησης του πιλοτικού έργου «Πράσινη Γειτονιά».

Η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν συγκινητική και οι απόψεις και εισηγήσεις τους απόλυτα χρήσιμες για την επιτυχή πορεία και επίτευξη των στόχων του έργου αφού χωρίς την εμπλοκή των πολιτών, καμία πολιτική του κράτους και/ή των τοπικών Αρχών μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα συλλεγούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τόσο στην έναρξη όσον και κατά τη διάρκεια του έργου ώστε να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε το βαθμό επιτυχίας της προσπάθειας τόσο κατά άξονα αλλά και συνολικά.

Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος