Συγχαρητήρια επιστολή κ. Δημάρχου επί ευκαιρία της ανάληψης καθηκόντων του κ. Προκοπίου Παυλόπουλου ως Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συγχαρητήρια επιστολή κ. Δημάρχου επί ευκαιρία της ανάληψης καθηκόντων του κ. Προκοπίου Παυλόπουλου ως Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευχαριστήριο Μήνυμα Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. Σχετικές επιστολές εδώ.