Συνάντηση για τη Συνεδρία Συμβουλίου Παρακολούθησης Έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ο Δήμαρχος παρεβρέθηκε στις 13/2/2015, ώρα: 11.00π.μ. στα γραφεία της Ένωσης Δήμων, στη Συνεδρία Συμβουλίου Παρακολούθησης Έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρακτικά σύσκεψης εδώ.