Συνάντηση Δημάρχου με Δημοσιογραφική Ομάδα Λυκείου Απ. Βαρνάβα, 16/2/16

Ο Δήμαρχος στις 16/2/16 είχε συνάντηση με το Τμήμα Δημοσιογραφικού Ενδιαφέροντος της Β’Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα. Πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική συνέντευξη στα πλαίσια ένταξης τους στο Πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον» . Σχετική συνέντευξη εδώ.