Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από την Green Dot κατά τον Αύγουστο 2021

Ενημερώνεται το κοινό ότι η Green Dot δεν θα συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά από την Τετάρτη 11 μέχρι την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021, λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα αρχίσει κανονικά ξανά την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021.

 

Από την Green Dot (Cyprus)