Συμμετοχή του Δήμου Στροβόλου στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE UrbanProof

O Δήμος Στροβόλου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE UrbanProof- Climate Proofing Urban Municipalities, συμμετείχε στο τρίτο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα του προγράμματος LIFE UrbanProof στις 19 και 20 Απριλίου.

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από την λειτουργό Κήπων και Πρασίνου, Ελένη Ανδρέου, η οποία παρουσίασε την συνεισφορά του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE UrbanProof, τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που ανέλαβε ο Δήμος στο πλαίσιο του προγράμματος αλλά και μέσω άλλων πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει όπως επίσης και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 2020-2030, το οποίο εκπόνησε ο Δήμος, συμμετέχοντας εθελοντικά στο Σύμφωνο των Δημάρχων, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Μπορείτε να δείτε στην σελίδα του Δήμου στο Youtube τις δράσεις των δύο τοπικών αρχών της Κύπρου που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα (δήμοι Στροβόλου και Λακατάμιας). Σημειώνεται ότι οι δύο Δήμοι  χρησιμοποίησαν το καινοτόμο εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα του προγράμματος UrbanProof για λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών αρχών έναντι στην κλιματική αλλαγή. Για πρόσβαση στο εργαλείο, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος εδώ. Η ομάδα του UrbanProof βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε φορέα για καθοδήγηση ως προς την χρήση του εργαλείου ή για ανταλλαγή καλών πρακτικών.