Τα πρώτα βήματα προς μια «Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας» στον Στρόβολο

Την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, ομάδα κατοίκων των οδών Φειδίου, Στέλιου Μαυρομμάτη και Αντρέα Ζάκου, συμμετείχε σε ανοιχτό εργαστήρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας «Γειτονιάς Αειφόρου Κινητικότητας» στον Δήμο Στροβόλου. Το εργαστήρι συνδιοργανώθηκε με τη στήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οπότε και οι τοπικές αρχές καλούνται να οργανώσουν δράσεις που να προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η πρωτοβουλία «Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας» αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας «αειφόρου γειτονιάς», η οποία χαρακτηρίζεται από το αυξημένο ποσοστό πεζοδρομήσεων και φυτεύσεων, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της μετακίνησης των πεζών και των ποδηλάτων, και τον περιορισμό (όχι αποκλεισμό) της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στο εργαστήρι παρευρέθηκαν η διορισθείσα πρέσβειρα του Βασιλείου της Ολλανδίας καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου της Επίτροπου Περιβάλλοντος, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα αυτήν την πρωτοβουλία.

Σκοπός της πρώτης συνάντησης ήταν η παρουσίαση της πρωτοβουλίας προς τους κατοίκους των οδών που επιλέγησαν για εφαρμογή της πιλοτικής δράσης. Μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήρι επιτεύχθηκε η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και χρήσης των δρόμων, καθώς και εντοπίστηκαν οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων. Η καινοτομία στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας  έγκειται στην προσέγγιση και εμπλοκή των κατοίκων από το αρχικό στάδιο του έργου, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις τους κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Στο επόμενο στάδιο θα γίνει μια δεύτερη συνάντηση με τους κατοίκους, η οποία θα επικεντρωθεί στο είδος των πιθανών παρεμβάσεων που προωθούν την ασφαλή και αειφόρο κινητικότητα στους δρόμους και θα δοθεί στους κατοίκους η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς μπορεί να μετατραπεί η γειτονιά τους σε μια «Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας».

Η ιδέα για τη «Γειτονιά Αειφόρου Κινητικότητας» γεννήθηκε κατά την περίοδο της καραντίνας, όταν οι περισσότεροι προτιμούσαμε το περπάτημα και το ποδήλατο για διακίνηση στις γειτονιές μας. Επίσης, η ιδέα προήλθε και μέσα από την αναγνώριση του γεγονότος ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των ρύπων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όπως και τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η πρωτοβουλία συνάδει με τη δέσμευση του Δήμου Στροβόλου για την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων.