Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου και το 76ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου υπέγραψαν στις 15/5/2017, τριετές Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση καλών πρακτικών, την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων και μέτρων που θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση των νέων, σαν άτομα που θα διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.