Ανοικτή Εθελοντική Αιμοδοσία Ομίλου Βιοϊατρική (Χημείο Γιαννούκα και διαγνωστικό κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ)