Καταβολή τέλους αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιστικά υποστατικά και φορολογιών που αφορούν τα επαγγελματικά υποστατικά

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι για διευκόλυνση του κοινού, η καταβολή των πιο πάνω τελών για το έτος 2020 μπορεί να γίνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα επιβάλλεται η από το Νόμο καθοριζόμενη επιβάρυνση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται:

  • μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, strovolos.org.cy (e-Στρόβολος), ή
  • με την έκδοση προσωπικής ή τραπεζικής ή ταχυδρομικής επιταγής στο όνομα «Δήμος Στροβόλου», η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικό κιβώτιο με τη σήμανση «Αλληλογραφία» που βρίσκεται στη νότια είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ΤΘ 28403, 2094 Στρόβολος.

Όταν τα πιο πάνω δεν είναι δυνατά, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται το Δημοτικό Ταμείο (λεωφ. Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος), το οποίο λειτουργεί κανονικά και εξυπηρετεί κατά τις ώρες 8:00- 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (e-Στρόβολος) είτε σε κλειστό φάκελο που θα τοποθετείται στο ειδικό κουτί με την ένδειξη «Ενστάσεις», το οποίο βρίσκεται στην νότια είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου. Ενστάσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα δε θα εξετάζονται.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
11 Μαρτίου 2021