Διήμερες Διακοπές Συνταξιούχων Δημοτών Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» διοργανώνουν διήμερες διακοπές για τους συνταξιούχους δημότες Στροβόλου, στο Ξενοδοχείο Εκάλη στην Κακοπετριά, από την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 μέχρι την Παρασκευή, 29  Νοεμβρίου 2019.
Στα πλαίσια των διακοπών, θα επιχορηγηθούν πλήρως 40 άτομα, για διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Θα δοθεί προτεραιότητα στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων, που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και λαμβάνουν συντάξεις μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

  1. Συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.
  2. Συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
  3. Συνταξιούχοι μονήρεις με ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.000.
  4. Συνταξιούχοι ζευγάρια με ετήσιο εισόδημα μέχρι €18.000.

Η τελική επιλογή των δημοτών που θα επιχορηγηθούν θα γίνει με βάση το ύψος της σύνταξης, δίνοντας προτεραιότητα στους συνταξιούχους με τη χαμηλότερη σύνταξη.

Όσοι συνταξιούχοι δεν επιλεγούν για συμμετοχή με επιχορήγηση, μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας οι ίδιοι το συνολικό ποσό των €85,00, που αντιστοιχεί στα έξοδα διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο με πλήρη διατροφή για 2 βράδια και μεταφορά με λεωφορείο, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο.

Η συμμετοχή στο διήμερο είναι με ιδία ευθύνη των συμμετεχόντων και προτρέπονται οι δημότες να υποβάλουν αίτηση,  νοουμένου ότι η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει.

Οι δηλώσεις συμμετοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου και στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου, Πειραιώς 33, πλησίον Δημοτικού Σχολείου Περνέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. και Τρίτη,   3:00 – 5:00 μ.μ., τηλ: 22495272). Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου μέχρι και την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Κέντρου. Όλες οι δηλώσεις για να παραληφθούν, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, με όλα τα ζητούμενα έγγραφα.


Υποψήφιος Δήμος για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελοντισμού 2021
Η διοργάνωση των διήμερων διακοπών έχει ενταχθεί στις δράσεις της υποψηφιότητας στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου Στροβόλου

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ