ΔΤ – Δημόσια Παρουσίαση: Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που θα ενώνει τη Λ. Στροβόλου με τη Λ. Αρχαγγέλου & τμήμα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου (οδοί Αλεξανδρουπόλεως – Βοσπόρου – Κανάρη – Μακεδονιτίσσης)

Θέμα: Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που θα ενώνει τις Λεωφ. Στροβόλου και Αρχαγγέλου και κατασκευαστικά έργα σε τμήμα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου (οδοί Αλεξανδρουπόλεως, κατασκευή νέας γέφυρας στον Πεδιαίο–Βοσπόρου–  Κανάρη–Μακεδονιτίσσης)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Παρουσίαση στον Δήμο Στροβόλου από τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα (Τμ. Πολεοδομίας και Τμ. Δημοσίων Έργων) για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο του οδικού δικτύου της περιοχής στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.

Στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής για ενημέρωση των δημοτών για θέματα που τους αφορούν άμεσα ή και τους επηρεάζουν, ο Δήμος Στροβόλου άνοιξε τις πύλες του Δημοτικού Μεγάρου για τους δημότες, οι οποίοι έδωσαν μαζικά το παρών τους και συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο, θέτοντας ερωτήματα στις λειτουργούς των αρμόδιων κυβερνητικών Τμημάτων.

Όλες οι παρατηρήσεις, εισηγήσεις και ερωτήσεις των δημοτών που ετέθησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αλλά και όσες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, θα τεθούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου, οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση για τα εν λόγω σχεδιαζόμενα κατασκευαστικά έργα.