Ειδοποίηση για ακινητοποιημένα οχήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακινητοποιημένα οχήματα

Πληροφορούνται οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω οχημάτων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή Στροβόλου, όπως τα απομακρύνουν εντός 4 εβδομάδων από σήμερα, διαφορετικά ο Δήμος Στροβόλου θα προβεί στην απομάκρυνση και τελική καταστροφή τους, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, Ν.111/85, όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) / 2007:

GJ 440 – Χαράλαμπου Καλαϊτζή, EXZ 305, KMF 826, HNN 321 – Ύδρας,

ETZ 298 – Στέλιου Μαυρομμάτη, KMP 987, HYB 793 – 28ης Οκτωβρίου,

KJT 721 – Αινείου, EH 929 – Ηρακλείου, CAM 805, HPZ 024, HPY 954 – Πάρνηθος, BAR 708, KXG 163 – Γρηγόριου Λουβιά, KYX 407, EKH 545 – Βασίλη Μιχαηλίδη, AAW 108 – Δασουπόλεως, EHA 534 – Ελπινίκης,

HZ 020, EYH 076, EKB 908 – Ευέλθοντος, ΧR 453 – Eυριπίδου, KJX 812 Νίκου Ευαγόρου, KTH 178 – Χρυσάνθου Μυλωνά, όχημα χωρίς αριθμούς εγγραφής Golf χρώματος μπλε –Ιονίων Νήσων, HXH 738 – Προδόμου, LA 330, NNT 028 – Αρτεμίου Φραγκέσκου, HAH 168 – Γλυφάδας, ENP 248 – Τροίας, HNE 905 – Σύμης, KMW 976 – Σεμέλης, EMX 166 – Θησέως, KLR 453, HYM 489, HYM 942    – Ανδρέα Ζαΐμη, EEK 517 – Δωδώνης, EEX 877, ENB 020 – Τσερίου, KLP 021, EPT 416, DAE 778, AAH 326, DAM 293 – Κωνσταντινουπόλεως, HHY 704 – Διοδώρου, WW 769, VT 682 – Θράκης, HHZ 615 – Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, EHY 574 – Σώζου, PE 13, RU 058 – Κρόνου.