Πρόσκληση: Τελική εκδήλωση ευρωπαϊκού προγράμματος Pericsope