Παρουσία Δημάρχου στο «Σεμινάριο Καλλισθενικής Αγωγής», 27 & 28/2/16 – Γυμναστικό Κέντρο Απόστολος Βαρνάβας

Ο Δήμαρχος παρέστηκε στο «Σεμινάριο Καλλισθενικής Αγωγής» στις 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Γυμναστικό Κέντρο Απόστολος Βαρνάβας. Χαιρετισμός Δημάρχου εδώ.