Συμμετοχή Δημάρχου ως εκλελεγμένος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), στο συνέδριο με τίτλο «MeetingoftheExecutiveBureauofCEMR»

Ο Δήμαρχος συμμετείχε ως εκλελεγμένος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), στο συνέδριο με τίτλο «MeetingoftheExecutiveBureauofCEMR» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Μαρτίου 2014.

Επίσης στα πλαίσια της πιο πάνω συνάντησης εκπροσώπησε την Ένωση Δήμων Κύπρου στη συνάντηση που έγινε στις 6/3/14 και ώρα 2.00μμ με θέμα, «Πως η Οικονομική Κρίση επηρεάζει τις χώρες της Μεσογείου»