Ανακοίνωση – Εκτέλεση Οδικών Έργων στην οδό Σταυρού

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει τη διεξαγωγή Οδικών Έργων (ασφαλτικών επαλείψεων) στην οδό Σταυρού ως ακολούθως:

  • Την Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019, στο τμήμα της οδού Σταυρού, από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της με τη Λεωφόρο Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών.
  • Την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο τμήμα της οδού Σταυρού, από τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών μέχρι την συμβολή της με την οδό Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τα εν λόγω τμήματα του δρόμου, θα είναι κλειστά για την τροχαία κίνηση και παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται με την επιτόπου οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.