Ανακοίνωση για δημιουργία διάβασης πεζών

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας Διάβασης Πεζών τύπου PELICAN, στο τμήμα της Λεωφόρου Αθαλάσσας, μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών με τις Λεωφόρους Λεμεσού και Ανδρέα Αβρααμίδη, έξωθεν της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018.