Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Γεώργιου Δάβαρη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Δήμων Νόμο και τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας:

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων με τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Γεώργιου Δάβαρη, από τη συμβολή  με την οδό Ανδρέα Αβρααμίδη μέχρι τη συμβολή με την οδό Δημητρίου Χάματσου.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.