• Δήλωση για Θάνατο Σκύλου, Νόμος 184(Ι)/02 και 137 (Ι)/2005 (Άρθρο 3(6)(β))

    Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
  • MM slash DD slash YYYY
  • Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου Στροβόλου. Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι ο Δήμος Στροβόλου.

    Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

    Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (municipality@strovolos.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 470400) ή δια χειρός, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: chalexandrou@strovolos.org.cy

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει μαζί με την αίτησή του να υποβάλει και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό στο τηλέφωνο 22470378 κατά τις εργάσιμες ώρες.