Χαιρετισμός Δημάρχου σε Ημερίδα: «Συνεργάζομαι – Καινοτομώ – Εξοικονομώ», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, 28/6/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Προσφωνήσεις

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου.

Η εμπλοκή τόσων οργανισμών στη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του.

Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της Κύπρου έχουν ήδη αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες, όπως είναι η εθελοντική συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», στο οποίο θα αναφερθεί εκτενώς η αγαπητή Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Η συμμετοχή και κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου, η κατάρτιση και υλοποίηση Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων, σκοπό έχουν να συμβάλουν στην υλοποίηση της  Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Πολιτικής για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2020, με στόχο την επιτυχία των στόχων 20 – 20 – 20.

  • 20% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
  • 20% κάλυψη των ενεργειακών  αναγκών από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας

Ο Δήμος Στροβόλου έχει δεσμευτεί για τη μείωση εκπομπών στην επικράτεια του κατά 23% μέχρι το 2020.  Επίσης καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο net metering, την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, και των δημοτών, την καθιέρωση μέρας ενέργειας για παιδιά στις παιδικές λέσχες του Δήμου και στην περίοδο που λειτουργεί η κατασκήνωσή μας στις Δύμες και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου.

Η ημερίδα αυτή δεν θα μπορούσε να βρει ιδανικότερο χώρο για να φιλοξενηθεί.  Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο πρότυπο, όσον αφορά τα Δημόσια κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όχι μόνο για τα Κυπριακά αλλά και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου αποτελείται από τη διατηρητέα οικοδομή, στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και το νέο κτίριο.

Η διατηρητέα οικοδομή, με ιστορία από τις αρχές του εικοστού αιώνα, αναπαλαιώθηκε διατηρώντας ανεπηρέαστο το χαρακτήρα του παραδοσιακού.

Το νέο κτίριο αποτελεί συνδυασμό σύγχρονης και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σαν κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Έγινε αξιοποίηση  των τοπικών βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής, με προκαθορισμένες σχέσεις ανοιγμάτων βάση προσανατολισμού και επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο για βελτίωση του μικροκλίματος.

Ο νότιος κυκλικός υαλοπίνακας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως σύστημα ηλιακής καμινάδας, σύστημα που προθερμαίνει το φρέσκο αέρα κατά την περίοδο του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι εκτονώνεται η θερμική ενέργεια προς το περιβάλλον.

Υιοθετήθηκαν συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης και εφαρμόστηκε σύστημα εξωτερικής, εσωτερικής και ενδιάμεσης σκίασης σε όλους τους υαλοπίνακες της νέας οικοδομής. Εφαρμόστηκε σύστημα γεωθερμικού κλιματισμού/γεωεναλλακτών για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.

Τέλος, εγκαταστάθηκε ενεργειακό σύστημα διαχείρισης που ελέγχει πλήρως τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις  και διαθέτει δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως έλεγχου για βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κτιρίου.

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδα ότι στο πρόγραμμα της ημερίδας αναπτύσσονται θεματικές ενότητες που καλύπτουν ενδιαφέροντα θέματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε σχέση με την αειφόρο ενέργεια.

Η διεξαγωγή τέτοιων ημερίδων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όλους μας. Η ενημέρωση, σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές, η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Τοπικών Αρχών αλλά και η παρουσίαση νέων τεχνολογιών από Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αποτελούν βάση για νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Λευκωσίας και ιδιαίτερα το συνάδελφο φίλο Δήμαρχο Λευκωσίας και τη φίλη Αντιδήμαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Λουκαϊδου και τους συνεργάτες τους, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και τη Διευθύντριά του κα Ανθή Χαραλάμπους και τους συνεργάτες της, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη συνδιοργάνωση της ημερίδας και φυσικά τους ομιλητές για τα ενδιαφέροντα θέματα που θα αναπτύξουν στα πλαίσια της ημερίδας αυτής και όλους εσάς  που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Τέλος εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και ελπίζω σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες και δράσεις από όλους μας για ένα καλύτερο περιβαλλοντικά και ενεργειακά φιλικότερο αύριο.

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου