Δελτίο Τύπου – Κλειστό το πάρκο παρά την οδό Κισσάβου λόγω εκτέλεσης εργασιών

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι στο Δημοτικό Πάρκο παρά την οδό Κισσάβου παρατηρήθηκαν μεμονωμένες καθιζήσεις.

Ο Δήμος έχει απευθυνθεί σε εμπειρογνώμονες για ετοιμασία σχετικής μελέτης, με σκοπό τη λήψη όλων των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.

Για σκοπούς ασφάλειας, το πάρκο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διορθωτικών εργασιών.

Ο Δήμος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.