Εγκαίνια του «Πάρκου Κυπρο-Αρμενικής Φιλίας», Τετάρτη 10/11/21, 18:00, συμβολή οδού Αρμενίας και Λεωφ. Λεμεσού