Εκδήλωση Μνήμης για το Πολυτεχνείο, 18/11/19 – Οίκημα Σωματείου Παρνασσός