Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων Επαρχίας Λευκωσίας