Γνωστοποίηση κυκλοφοριακών μέτρων στον Στρόβολο

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Τη μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου, από τη συμβολή με την οδό Προδρόμου, μέχρι τη συμβολή με την οδό Καλλιμάχου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Προδρόμου.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

18 Απριλίου 2016