Γνωστοποίηση για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου στον Στρόβολο

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου, σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων τροχαίας:

Την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου, από τη συμβολή της με την οδό Λακωνίας, μέχρι τη συμβολή με την οδό Σταυρού, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Λακωνίας.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 10/5/2017.