«Η επικοινωνία γονέα-παιδιού ως μέσο προστασίας των παιδιών» – διάλεξη για γονείς και φροντιστές – Διαλεχτή Χατζούδη, Συντονίστρια Τμήματος Ψυχολογίας, Hope For Children CRC Policy Center

Διάλεξη για γονείς και φροντιστές με τίτλο “Η επικοινωνία γονέα-παιδιού ως μέσο προστασίας των παιδιών” με τη Διαλεχτή Χατζούδη, Συντονίστρια Τμήματος Ψυχολογίας, “Hope For Children” CRC Policy Center.

Πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού και πως μέσω της επικοινωνίας οι γονείς / φροντιστές μπορούν να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά τους για να προστατεύονται από κάθε είδους κίνδυνο.