Καρκασιαλίκιν with a point, 11/5/19 – Εκδήλωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Περπατώντας τον Παγκόσμιο Περίπατο» Walk the Global Walk