Κενές Θέσεις Υπευθύνων Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

  • Μίας έκτακτης θέσης Υπεύθυνου/ης Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ: Κάτοχος πιστοποιητικού ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία ή στην Ψυχολογία ή στα Παιδαγωγικά ή στη Φυσική Αγωγή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 24/04/2023-06/11/2023

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΙΚΤΟΣ): €915,49 πλέον το εκάστοτε εγκριμένο τιμαριθμικό επίδομα

  • Μίας έκτακτης θέσης Υπεύθυνου/ης Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία ή στη Διεύθυνση Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ευημερίας ή στην Κοινωνιολογία ή στην Ψυχολογία ή στην Ψυχιατρική ή στην Εργασιοθεραπεία ή στη Γεροντολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 10/04/2023 – 31/10/2023

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΙΚΤΟΣ): 1.214,67 πλέον το εκάστοτε εγκριμένο τιμαριθμικό επίδομα

Η αίτηση θα υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  mkorre@strovolos.org.cy και msazeidou@strovolos.org.cy μέχρι την Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00μ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ