Νέα τιμολογιακή πολιτική χρεώσεων για χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του Δημοτικού Θεάτρου, την παροχή κινήτρων για φιλοξενία αξιόλογων παραστάσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό, τη στήριξη των τακτικών πελατών και το κυριότερο, την προσέλκυση νέων, ο Δήμος Στροβόλου έθεσε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 νέα πολιτική χρεώσεων. Το νέο, απλουστευμένο πρόγραμμα χρεώσεων προσφέρει μειωμένα τέλη και άλλες διευκολύνσεις προς τους δυνητικούς χρήστες του θεάτρου.

Οι πρόνοιες του νέου προγράμματος χρεώσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Μείωση κατά 28% στη χρέωση για χρήση του Δημοτικού Θεάτρου από φυσικά και νομικά πρόσωπα για εμπορικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, από €2.500 σε €1.800, με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών από την Κύπρο και το εξωτερικό
  2. Μείωση κατά 33% στη χρέωση για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με στόχο τη στήριξη του ιδιαίτερα σημαντικού έργου που επιτελούν
  3. Διάφορες μειώσεις, ύψους περίπου 10-25%, που θα ισχύσουν για τις ιδιωτικές σχολές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, σχολές χορού και αθλητικά σωματεία
  4. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών και εξοπλισμού, για χρήση κατά τις παραστάσεις, για τα οποία, παλαιότερα, οι χρήστες χρεώνονταν επιπλέον
  5. Παροχή κινήτρων για πραγματοποίηση αριθμού παραστάσεων από τον ίδιο φορέα εντός του ιδίου έτους, όπως η έκπτωση 10% στη χρέωση ενοικίου, μετά την 5η παράσταση.

 

Λεπτομέρειες για τις νέες χρεώσεις στον ακόλουθο πίνακα