Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον: εργασίες μαθητριών Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου για τον Δήμο μας

Μαθήτριες του Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον» ετοίμασαν τα πιο κάτω κείμενα για τον Δήμο μας.