Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού από την 1η Φεβρουαρίου 2023 και εξής θα γίνεται ως ακολούθως:

Δημοτικό Ταμείο                                           8:00 – 14:00
Δημοτική Υπηρεσία                                        8:30 – 14:00
Τεχνικό Τμήμα

(τηλεφωνική και κατ’ ιδίαν εξυπηρέτηση)

    12:00 – 14:00
Αρχείο Οικοδομών
τηλεφωνική εξυπηρέτηση       9:00 – 12:00
κατ’ ιδίαν εξυπηρέτηση     12:00 – 14:00
Τμήμα Φορολογιών για έκδοση βεβαιώσεων     12:00 – 14:00

Η κατάθεση αιτήσεων (αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, άδειας διαίρεσης γης ή/και άδεια διαίρεσης οικοδομής) στο Αρχείο Οικοδομών γίνεται μόνον κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στο τηλέφωνο 22 470470.
Σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων για τις φορολογίες, το κοινό θα πρέπει απαραίτητα να διευθετεί ραντεβού εκ των προτέρων, στο τηλέφωνο 22 470470.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
31 Ιανουαρίου 2023