Παρουσία Δημάρχου στην υπογραφή Μνημονίου στα πλαίσια «Συνεργασίας Συμβουλευτικού Κέντρου Στροβόλου με Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου»

«Συνεργασία Συμβουλευτικού Κέντρου Στροβόλου με Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου». Ο κ. Δήμαρχος μαζί με τον Αντιπρύτανη Καθηγητή, Δρ Ανδρέα Ευσταθίου υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας, στην παρουσία του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα Στροβόλου, κ. Γιώργου Χριστοδούλου, της Διευθύντριας της Κλινικής κας Μαρίας Χριστοπούλου και της Συντονίστριας του Συμβουλευτικού Κέντρου Στροβόλου κας Κάλια Σοφοκλέους. Για περαιτέρω πληροφορίες εδώ.