Παρουσίαση του βιβλίου «Η σφραγίδα της Λένας Μαντά», 10/6/22