Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση της έντασης και των συγκρούσεων με τη χρήση της τεχνικής της διαμεσολάβησης»

diamesolavisi