Συνάντηση Δημάρχου για την «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς» στα πλαίσια της «Στήριξη Απόρων ατόμων και οικογενειών Δήμου Στροβόλου»

«Στήριξη απόρων ατόμων και οικογενειών Δήμου Στροβόλου από τα μέλη Ταμείου Ευημερίας Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ)». Η παράδοση διενεργήθηκε στην παρουσία των κ. Δημάρχου, του Αν. Δημοτικού Γραμματέα Στροβόλου και της Διευθύντριας του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Στροβόλου», της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΔ, του Αν. Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου του Ταμείου Ευημερίας. Για περαιτέρω πληροφορίες εδώ.