Θερινό Σχολείο για την Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk

Η καταστροφή που προκαλείται από την Κλιματική Αλλαγή και η ανταπόκρισή μας σε αυτή την επείγουσα κατάσταση θα βρίσκονται στο επίκεντρο του Θερινού Σχολείου  για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Walk the Global Walk που θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από τις 28  μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Το Θερινό Σχολείο θα προωθήσει την συνεργασία των μαθητών- νεαρών ηγετών, των καθηγητών τους από τα λύκεια Παραλιμνίου και Σολέας, λειτουργών και μελών του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στροβόλου και εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ΜΚΟ CARDET. Το Θερινό Σχολείο, στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι μη τυπικής μάθησης, αποτελεί επιστέγασμα των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων που εφαρμόστηκαν στα σχολεία κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων των συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν σε ένα Μανιφέστο δράσεων το οποίο θα βασίζεται κυρίως στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Φωτογραφία από το Διεθνές Θερινό Σχολείο της περασμένης χρονιάς που διεξήχθη στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 29 Ιουνίου -4 Ιουλίου 2019.