«Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ», με τον Διονύση Σαββόπουλο. Κυριακή 3/10/21. Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ (Σχολής Τυφλών).