Ανακοίνωση – Δημιουργία νέας διάβασης πεζών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας ελεγχόμενης Διάβασης Πεζών τύπου PELICAN, στην οδό Τσερίου, πλησίον του νέου κτιρίου του Τμήματος του Φόρου Εισοδήματος.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.