Ανακοίνωση για το νέο Πράσινο Σημείο στον Στρόβολο και τον τερματισμό περισυλλογής κλαδευμάτων και άλλων αχρήστων από τα συνεργεία του Δήμου

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί όλους τους Δημότες του ότι έχει αρχίσει τη λειτουργία του το “Πράσινο Σημείο” στο οποίο θα μεταφέρονται και θα τοποθετούνται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους δημότες, κλαδεύματα και άλλα “άχρηστα υλικά και αντικείμενα” τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία των νοικοκυριών.

Το “Πράσινο Σημείο” βρίσκεται παραπλεύρως του πολυκαταστήματος “Leroy Marlin” παρά τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στον Στρόβολο, η χρήση του είναι δωρεάν και λειτουργεί καθημερινά συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου.   Το ωράριο λειτουργίας του είναι:

Θερινό ωράριο (Απρίλιος – Σεπτέμβριος): 09.00 – 20.00 τις καθημερινές και 9.00  – 14.00 την Κυριακή.

Χειμερινό ωράριο (Οκτώβριος – Μάρτιος): 09.00 – 18.00 τις καθημερινές και 9.00 – 14.00 την Κυριακή.

Ο αριθμός τηλεφώνου για επικοινωνία με το “Πράσινο Σημείο” είναι 99950161.

Ενόψει των πιο πάνω ο Δήμος έχει τερματίσει πλήρως τη λειτουργία των συνεργείων  περισυλλογής κλαδευμάτων σε σακούλια και των συνεργείων περισυλλογής κλαδευμάτων και άλλων αχρήστων από οικόπεδα.  Ο Δήμος έχει τερματίσει επίσης, τη λειτουργία του “Προσωρινού Πράσινου Σημείου” το οποίο λειτουργούσε έως σήμερα στο χώρο των αποθηκών του Δήμου παρά την πρώην “υπεραγορά Ορφανίδης”.

Ο Δήμος Στροβόλου καλεί τους Δημότες του όπως από τούδε και στο εξής, μην τοποθετούν σακούλια με κλαδεύματα μπροστά από τις κατοικίες τους, ούτε να απορρίπτουν τα άχρηστα τους σε οικόπεδα ή άλλους ανοικτούς χώρους της πόλης.  Αντί τούτου,  οι Δημότες μας καλούνται να χρησιμοποιούν το “Πράσινο Σημείο” που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Για πρόσθετη πληροφόρηση αναφορικά με το θέμα αυτό, οι Δημότες μας μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου (www.strovolos.org.cy) ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 22470470 κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες.

Τέλος  αναφέρεται ότι,  ο Δήμος στηρίζεται στη συνεργασία των Δημοτών του για να διατηρούνται οι γειτονιές της πόλης σε μια πλήρως καθαρή και υγιεινή κατάσταση.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

25 Απριλίου 2019