Ανακοίνωση ΣΑΛ για εκτέλεση έργων σε τμήμα της οδού Ουρανίας Κοκκίνου στους Δήμους Στροβόλου και Έγκωμης