Εξυπηρέτηση κοινού από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από το Τεχνικό Τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:

Επισκέψεις: 12:00-14:00 (Δευτέρα- Παρασκευή) – κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στο τηλ. 22 470 470

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 14:00-15:00 (Δευτέρα- Παρασκευή)

Σε περίπτωση έκτακτης επίσκεψης κοινού ή μελετητών, συστήνεται η εκ των προτέρων τηλεφωνική συνεννόηση (τηλ. 22 470 470), έτσι ώστε να γίνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των αρμόδιων τεχνικών του Δήμου.

Το κοινό προτρέπεται να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Δήμου για εντοπισμό των απαραίτητων εντύπων και στο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου για περαιτέρω πληροφορίες (σελ. 14-15).

Η κατάθεση αιτήσεων (αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, άδειας διαίρεσης γης ή/και άδεια διαίρεσης οικοδομής) στο Αρχείο Οικοδομών γίνεται μόνον κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στο τηλέφωνο 22 470470.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

28 Ιουνίου 2022