Εργασίες Απολύμανσης στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμειας  πληροφορούν τους δημότες τους ότι για προληπτικούς λόγους και για προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν αναθέσει σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία τη διεξαγωγή εργασιών απολύμανσης του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου καθόλο το μήκος του. 

Για να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Γραμμικού Πάρκου, οι εργασίες θα διεξάγονται τα μεσάνυκτα κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

19/3/2020 -22/3/2020 – 25//3/2020 – 28/3/2020 – 31/3/2020 – 3/4/2020 – 6/4/2020- 9/4/2020 – 12/4/2020 και 15/4/2020.

Κατά τις απολυμαντικές εργασίες θα χρησιμοποιηθεί ειδικό και απόλυτα ασφαλές στον άνθρωπο, τα ζώα και τα πουλιά, απολυμαντικό παρασκεύασμα και ως εκ τούτου το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου θα είναι απόλυτα ασφαλές για ρήση από τους δημότες. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ